สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

วิธีการใช้เครื่องฉีดน้ำที่ถูกต้อง

รถกระเช้าจะใช้ระบบไฟฟ้าในการควบคุมการทำงาน จึงห้ามผู้ใช้รถขับรถลงไปบริเวณที่เป็นแอ่งน้ำลึกโดยเด็ดขาด อาจทำให้น้ำเข้ามอเตอร์และ CPU ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก และจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมประมาณ หลายหมื่นบาท หรือมากกว่า โดยลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
TIPS กลับไปที่รายการ