สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

วิธีเอาผ้าคลุมล้อรถกระเช้าไฟฟ้า

  1. ตัดความยาวผ้าใบ2.5ม.
  2. เตรียมเชือก 2 เส้น ความยาว 3.5 ม. พับให้เป็น 3 ส่วน กว้าง 60 ซม.
  3. ขับรถให้ล้อมาตำแหน่งตรงกลางของผ้าใบ. ตำแหน่งตรงกลางตามรูป.
  4. นำผ้าใบมาคลุมล้อ เจาะรูที่ผ้าใบเพื่อให้สามารถรอยเชือกได้
  5. นำเชือกมาร้อยตามรูที่เจาะไว้มัดให้แน่นให้เป็นรูปดาว ด้านหลังให้มัดหลวมๆเพื่อไม่ให้ล้อเสียดสีผ้าใบ
TIPS กลับไปที่รายการ