สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

วีธีการจอดรถกระเช้า Skymaster

จอดที่บริษัท ใช้แผ่นรองขาช้างทั้ง 4 ข้าง และยืดขาช้างขึ้นสูงสุด เพื่อป้องกันหนูปีนขึ้นรถ
จอดที่ไซต์งาน ยกขาช้างแบบให้ล้อแตะพื้น เพื่อป้องกันการโดนขโมยล้อ

ความสูงทางลอดที่รถผ่านได้

ความสูงของรถอยู่ที่ประมาณ 3.5-3.8 เมตร ดังนั้นความสูงทางลอดที่รถผ่านได้ต้องมากกว่า 4 เมตร

พื้นที่การจอดรถหรือพื้นที่การทำงาน

น้ำหนักของรถอยู่ที่ประมาณ 7 ตัน ไม่ควรทำงานบนพื้นกระเบื้องหรือหินอ่อน ถ้าเหยียบอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
TIPS กลับไปที่รายการ