สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

สิ่งที่ต้องระวังสำหรับงานติดตั้งไฟฟ้าโดยใช้รถกระเช้าโทเคน

เกี่ยวกับตัวกระเช้าไฟเบอร์

  1. ตัวกระเช้าประกอบไปด้วย 2 อย่าง 1.ไฟเบอร์ 2.เหล็ก ถึงแม้ว่าตัวกระเช้าไฟเบอร์ทำด้วยวัสดุทนต่อกระแสไฟฟ้า แต่ไม่สามารถสัมผัสหรือถูกสายไฟฟ้าได้โดยตรง
  2. ถึงแม้จะใช้กระเช้าไฟเบอร์ แต่ต้องมีระยะการทำงานห่างจากสายไฟอย่างน้อย 3 เมตร หรือจะต้องใช้ไม้ดึงหม้อแปลงเพื่อตัดไฟก่อนเริ่มการทำงาน
  3. เมื่อเข้าใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง อาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ห้ามเข้าใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง

เกี่ยวกับสายดิน

  1. โดยทั่วไป กระแสไฟจะวิ่งเข้าตัวกระเช้าตลอดเวลา เมื่อพนักงานสัมผัสตัวรถอาจจะโดนไฟฟ้าสถิตได้
  2. ควรติดตั้งสายดิน เพื่อระบายกระแสไฟฟ้าจากตัวรถลงสู่ดิน จะติดตั้งส่วนไหนของตัวรถก็ได้
※ดังนั้นในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากไฟดูด ทางโทเคนไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นได้
TIPS กลับไปที่รายการ