สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

สเปคพาวเวอร์ปลั๊ก

ปลั๊กสำหรับเสียบชาร์จแบตเตอรี่จะอยู่ที่ท้ายรถคือตัวผู้ ส่วนตัวเมียลูกค้าต้องเป็นผู้จัดเตรียม (เพาเวอร์ปลั๊ก)
โดยสามารถเสียบใช้กับไฟบ้านหรือโรงงาน 15 แอมป์ ได้เลยสเปคพาวเวอร์ปลั๊ก ดังนี้

  • Type E-2130 2P+E
  • 16A-6h / 220-250V ~

กรณีเคสตัวอย่าง

มีลูกค้าที่เช่ารถไปใช้งาน และทำการเปลี่ยนหัวพาวเวอร์ปลั๊กให้เป็นปลั๊กแบบทั่วไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายของรถขณะชาร์จได้
ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 1500 – 3000 บาท ในการแก้ไขพาวเวอร์ปลั๊ก ดังนั้นห้ามเปลี่ยนหัวพาวเวอร์ปลั๊กเด็ดขาด
หมายเหตุ: ห้ามเปลี่ยนหัวพาวเวอร์ปลั๊ก ห้ามชาร์จกับเครื่องปั่นไฟ และชาร์จขณะมีงานเชื่อม
TIPS กลับไปที่รายการ