สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

ส่วนประกอบของบูมลิฟท์ Sinoboom

 1. กระเช้า
 2. ฟุตสวิทซ์
 3. กล่องเก็บคู่มือการใช้งาน
 4. กล่องควบคุมบนกระเช้า
 5. ชุดป้องกันการกระแทกเหนือศรีษะ (ออฟชัน)
 6. ไฟส่องสว่าง (ออฟชัน)
 7. แขนจิ๊บบูม
 8. แขนบูมท่อนยืด/หด
 9. แขนบูมท่อนที่1 (เมนบูม)
 10. แขนบูมท่อนที่ 2 ส่วนบน
 11. แขนบูมท่อนที่ 2 ส่วนล่าง
 12. รางสายไฟ
 13. จุดเชื่อมต่อแขนบูมท่อนที่ 1
 14. จุดเชื่อมต่อแขนบูมท่อนที่ 2
 15. ชุดถ่วงน้าหนัก
 16. ล้อหน้า/ล้อเลี้ยว
 17. กล่องแบตเตอรี่่
 18. ฝาปิดด้านข้าง
 19. ล้อหลัง/ล้อขับเคลื่อน
 20. เทิร์นเทเบิล (เอวสวิง)
 21. ชุดเฟืองของเทิร์นเทเบิล
 22. ตัวถังเครื่อง
 23. ชุดควบคุมด้านล่าง
 24. สวิทซ์ไฟหลักของระบบ
TIPS กลับไปที่รายการ