สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

หน้าจอแสดงผลของชุดควบคุมด้านล่าง ของ Sinoboom

วิธีการบังคับรถจากแผงควบคุมด้านล่าง
  1. ดึงสวิทซ์เมนระบบไฟฟ้า เพื่อให้ไฟฟ้าเข้าระบบ
  2. ดึงสวิทซ์ฉุกเฉิน (E-Stop) (16.) ขึ้น
  3. บิดสวิทซ์กุญแจ (5.) ไปที่ตำแหน่งควบคุมด้านล่างทางซ้ำยมือ (4.)
  4. รอจนระบบติดให้ครบถ้วน หรือหน้าจอแสดงสถานะพร้อมใช้งาน (1.)
  5. โยกสวิทซ์เปิดระบบควบคุมการทำงาน (6.) ค้างไว้
  6. เลือกฟังก์ชันที่ต้องการควบคุม ไปในทิศทางที่ต้องการ
  7. เมื่อเลิกใช้งานเก็บบูมลงให้สุด
  8. บิดสวิทซ์กุญแจไปที่ตำแหน่งปิด
  9. กดสวิทซ์ฉุกเฉิน (E-Stop) ลง
  10. ชาร์จแบตเตอรี่หลังใช้งานทุกครั้ง
*หมายเหตุ ชุดควบคุมด้านล่างไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ได้
TIPS กลับไปที่รายการ