สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

หน้าจอแสดงผลของ Sinoboom

  1. ระดับแบตเตอรี่ที่มี
  2. ชั่วโมงการทำงานของเครื่อง
  3. รอบของเครื่องหรือมอเตอร์
  4. ชั่วโมงการเปิดเครื่อง
  5. ระดับน้ำหนักบนเครื่อง หากขึ้นไปถึงสีแดง หมายถึง น้ำหนักเกินพิกัด
TIPS กลับไปที่รายการ