สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

ห้ามใช้รถขณะมีลมกระโชกแรง

  • การทำงานพื้นที่ภายในอาคารผู้ปฎิบัติงานต้องเช็คพื้นที่การทำงาน ให้อยู่ในแนวราบ และไม่มีสิ่งรบกวนหรือกีดขวางการทำงาน
  • การทำงานพื้นที่นอกอาคาร โดยทั่วไปจะจำกัดความเร็วลมที่เหมาะสมไว้ไม่เกิน 40-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขณะลูกค้าทำงานอยู่ให้สังเกตุจาก หากมีเสียงฟ้า กิ่งไม้ใหญ่โยก ควรหยุดการทำงานทันที เพราะไม่เช่นนั้นลมที่แรงจะปะทะกับตัวรถทำให้พลิกคว่ำจนเกิดอุบัติในที่สุด
TIPS กลับไปที่รายการ