สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

เคสทีเครื่องมีปัญหาของ Sinoboom

กรณีพบสิ่งผิดปกติ รบกวนลูกค้าถ่ายวิดีโอส่งให้โทเคน
ชุดควบคุมด้านล่าง/ชุดควบคุมการทำงานบนกระเช้า
สวิทซ์ควบคุมแขนบูมท่อนบน (แขนบูมท่อนที่ 1) เก็บ/ขยาย
ไฟแสดง เครื่องทำงานผิดปกติ
TIPS กลับไปที่รายการ