สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

เซฟตี้- เรื่องความปลอดภัย

ความปลอดภัยในสถานที่ใช้งาน

สำหรับการทำงานทางกลางแจ้งจำเป็นต้องคำนึงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในสถานที่ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นสภาพดินฟ้าอากาศ เช่น พายุ ลมพัดแรง ฝนตกหนัก ฟ้าผ่า พื้นดินยุบตัว หรือการมีสิ่งกีดขวางอื่นๆ เช่น สายไฟฟ้า ยานพาหนะอื่นๆ ดังนั้นเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจึงควรมีความรู้ด้านความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

หลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ

 1. ของตกจากที่สูงทำให้พื้นข้างล่างเสียหาย
 2. เข้าใกล้สายไฟแรงสูงเกิน 3 เมตร
 3. ดินนิ่มหรือไม่แข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักได้
 4. มีลมแรงหรือพายุ
 5. ฟ้าแลบฟ้าร้องหรือฟ้าผ่า
 6. ฝนตกหนัก
 7. บรรทุกเกิน 200 กิโลกรัม
 8. ปีนป่ายจากตัวกระเช้าออกไป
 9. เข้าไปที่แคบหรือเตี้ยกว่าขนาดของรถ
 10. ฝาท่อคอนกรีตไม่แข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักรถ
 11. สนามหญ้าอาจเกิดรอยของล้อได้
 12. ฝาท่อที่ทำจากพลาสติกอาจจะแตกได้
 13. สะพานไม่แข็งแรงอาจเกิดการหักได้
 14. ทางวิ่งที่ขรุขระอาจทำให้ยางแตกหรือรั่วได้
 15. ใช้รถกระเช้ายกของแทนเครน
TIPS กลับไปที่รายการ