สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

เปรียบเทียบระหว่าง Boom Lift 24 เมตร และ Skymaster 27 เมตร

วิธีการแก้ไขเมื่อพบปัญหา
  1. เป็นประเภทเครื่องยนต์เหมือนกัน
  2. ความกว้าง Boom Lift จะกว้างมากกว่า
  3. ความยาว Boom Lift จะยาวมากกว่า
  4. น้ำหนัก Boom Lift จะหนักมากกว่า
  5. ความสูง Skymaster จะใช้งานได้สูงกว่า
  6. และราคา Skymaster จะมีราคาที่ถูกกว่า
ลูกค้าอาจจะเข้าใจว่าSkymasterสามารถใช้งานได้แค่ภายนอกอาคารเท่านั้น แต่ความจริงแล้วมีลูกค้าจำนวนมากที่เลือกใช้Skymasterเพื่อใช้ทำงานภายในอาคาร
TIPS กลับไปที่รายการ