สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

แผงคับด้านล่าง (G-Con) Genie Boom Lift Z45

1. ปุ่ม E-Stop (ปุ่มปิด-เปิดการทำงาน)
– ดึงปุ่มเข้าหาตัวเพื่อเปิดเครื่อง และเริ่มทำงาน
– ปิดปุ่มกลับทุกครั้งเมื่อใช้งานจบ หรือไม่มีการขยับรถ เพื่อหยุดการจ่ายไฟ

2. สวิทช์กุญแจ
– บิดสวิทช์ไปทางซ้าย เพื่อบังคับจากด้านบน
– บิดสวิทช์ไปทางขวา เพื่อบังคับจากด้านล่าง
– บิดสวิทช์กุญแจมาตรงกลางเพื่อหยุดการทำงานหลังใช้งานจบทุกครั้ง

3. สวิทช์ควบคุมการทำงานที่แผงด้านล่าง
– กดลงพร้อมกับสวิทช์ควบคุมแต่ละส่วน ทุกครั้งที่มีการบังคับจากด้านล่าง

4. สวิทช์ควบคุมแต่ละส่วน
– กดลงพร้อมสวิทช์ควบคุมการทำงานที่แผงด้านล่างเมื่อต้องการบังคับฟังค์ชั่นต่างๆของกระเช้า

5. สวิทช์ไฟสำรอง
– ห้ามใช้งาน!! หากกดสวิทช์ต่อเนื่องเกิน 30วินาที จะทำให้สวิทช์สำรองไหม้และเสียหายได้
TIPS กลับไปที่รายการ