สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

ห้ามใช้กับพื้นที่ต่างระดับ Boom lift

รถกระเช้า Boom lift สามารถใช้ทำงานได้ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งหน้างานจะมีพื้นที่ต่างระดับแตกต่างกันไป ทำให้ต้องระวังเป็นอย่างมาก ในการใช้รถหากพื้นที่มีความต่างระดับมากเกิน 30 ซม. จะทำให้รถกระเช้าเสียหลักพลิกคว่ำ จนทำให้ผู้บังคับตกจากกระเช้าได้
ข้อควรระวัง
  1. ตรวจสอบพื้นที่หน้างานอย่างเคร่งครัด
  2. ต้องมีผู้ปฏิบัติงานคอยดูพื้นที่ และองศาของทิศทางให้ผู้บังขับจากด้านล่าง
  3. ต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้กันตกจากที่สูงทุกครั้งเมื่อบังคับกระเช้าจากด้านบน

รถกระเช้าจะใช้ระบบไฟฟ้าในการควบคุมการทำงาน จึงห้ามผู้ใช้รถขับรถลงไปบริเวณที่เป็นแอ่งน้ำลึกโดยเด็ดขาด อาจทำให้น้ำเข้ามอเตอร์และ CPU ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก และจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมประมาณ หลายหมื่นบาท หรือมากกว่า โดยลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
TIPS กลับไปที่รายการ