สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

Drive Enable รถบังคับไม่ได้ (หลงทิศทาง) Boom Lift

  • หากลูกค้าอยู่บนกระเช้า มองมาที่ตัวรถจะเห็นหมายเลขรถ แสดงว่ารถอยู่ในทิศทางตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว ถ้าหากมองไม่เห็นหมายเลขรถ แสดงว่ารถหลงทิศทางอยู่ในทิศทางตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง ระบบเซฟตี้จะตัดการทำงานไม่สามารถบังคับรถได้
  • ลูกค้าต้องหมุนกระเช้ากลับมาทิศทางเดิมให้ถูกต้อง จึงจะสามารถบังคับรถเดินหน้าถอยหลังได้
TIPS กลับไปที่รายการ