สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

Genie Z60DC Foot Switch Error 1521 (แท่นเท้าเหยียบ ใช้งานไม่ได้)

เมื่อเริ่มปฏิบัติงานรถบูมลิฟท์ Z60 หน้าจอจะแสดงคำว่า ‘FOOT SWITCH’ error (แท่นเท้าเหยียบใช้งานไม่ได้)
  1. ดึง “สวิตซ์ฉุกเฉิน” ขึ้น
  2. รอ 1-2 วินาที หน้าจอจะแสดง ‘SYSTEM READY’ (ระบบพร้อมใช้งาน)
  3. หลังจากนั้น เหยียบ Safety Pedal จึงใช้งานได้ปกติ
ระบบไม่พร้อมใช้งาน เพราะ ③ เหยียบแท่น Safety Pedal ① ดึง “สวิตซ์ฉุกเฉิน” ขึ้น ทำผิดขั้นตอนจึงไม่สามารถใช้งานแผงควบคุมบนกระเช้าได้
TIPS กลับไปที่รายการ