สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

Mast Lift G-Con and คุณลักษณะของลิฟต์กระเช้า (ML10EJ)

ชุดควบคุมด้านล่าง
 1. หน้าจอแสดงสถานนะ
 2. ปุ่มเลือกแมสขึ้นลง
 3. ปุ่มเลือกเอวสวิงซ้าย ขวา
 4. ปุ่มเริ่มทำงาน
 5. ตำแหน่งปิดระบบ
 6. ตำแหน่งควบคุมที่ด้านล่าง
 7. สวิทซ์กุญแจเลือกตำแหน่งการใช้งาน
 8. ตำแหน่งควบคุมบนกระเช้า
 9. สวิทซ์ฉุกเฉิน
 10. ปุ่มเมนู
 11. ปุ่มเลือกควบคุมจิ๊บบูม
 12. ปุ่มควบคุมการขึ้น
 13. ปุ่มควบคุมการลง
คุณลักษณะของลิฟต์กระเช้า
 1. ชุดควบคุมบนกระเช้า
 2. กระเช้า
 3. กล่องคู่มือ
 4. จิ๊บบูม
 5. กระบอกจิ๊บ
 6. แมสท่อนที่ 4
 7. แมสท่อนที่ 3
 8. แมสท่อนที่ 2
 9. แมสท่อนที่ 1
 10. ฐานแมส
 11. โซ่
 12. ไฟกระพริบ
 13. ชุดควบคุมด้ำนล่าง
 14. ฝาด้านซ้าย
 15. ฝาด้านขวา
 16. สวิทซ์ไฟหลัก
 17. สายชาร์จเจอร์
 18. ล้อหน้า ล้อเลี้ยว
 19. การ์ดกันหลุม
 20. ท็อกฮับ เบรก
 21. ล้อขับเคลื่อน ล้อหลัง
 22. แบตเตอรี่
 23. ชุดพลังงานไฮดรอลิค
 24. ชุดถ่วงน้ำหนัก
 25. กระบอกเลี้ยว
 26. ชุดสายไฟ
 27. ชุดเอวสวิง
 28. ฐานเครื่อง
 29. ชาร์จเจอร์
 30. เลเวล
TIPS กลับไปที่รายการ