สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

Pothole guard หรือ การ์ดกันสิ่งกีดขวาง

Pothole guard มีหน้าที่ตรวจจับว่าใต้ท้องรถมีสิ่งรบกวนหรือสิ่งกีดขวางอยู่หรือไม่ และล้อของรถต้องไม่ตกท้องร่องหรือหลุม เพื่อป้องกันการพลิกคว่ำของรถ หากมีสิ่งรบกวนอยู่ใต้ท้องรถ

Pothole guard จะไม่เปิด ถึงแม้ลูกค้าจะบังคับขึ้น-ลง ได้แต่เมื่อบังคับรถเดินหน้า-ถอยหลังไปชนกับสิ่งรบกวนหรือสิ่งกีดขวางใต้ท้องรถ หน้าจอจะแสดงรหัส error code ขึ้น ตัวอย่าง Genie error code PHS และ JLG error code 256 และอาจจะทำให้รถพลิกคว่ำได้
TIPS กลับไปที่รายการ