สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

ชุดควบคุมบนกระเช้า Sinoboom

1. สวิทช์ ไฟส่องสว่างบนกระเช้า
2. ปลดล็อก ซอฟท์ทัช
3. สวิทช์ เปิดตัวปั่นไฟ
5. จอยควบคุมการหมุนตัวรถ (Turntable)
– กดจอยไปทางซ้าย/ขวา (4.) เพื่อหมุนตัวรถ
– กดจอยขึ้น/ลง (6.) เพื่อยกบูมท่อนที่ 1
7. สวิทช์ สวิงตัวกระเช้า ซ้าย/ขวา
8. สวิทช์ ยกบูมท่อนที่ 2 ขึ้น/ลง
9. สวิทช์ ยกแขนจิ๊บ ขึ้น/ลง
10. ไม่มี
11. สวิทช์ ปรับระดับกระเช้า ขึ้น/ลง
12. สวิทช์ ปรับบูมท่อนที่ 1 เก็บบูม/ยืดบูม
13. ไม่มี
14. ไม่มี
15. ไม่มี
16. ไม่มี
17. สวิทช์ ปลดล็อกกรณีรถหลงทิศ
18. ไฟแสดงสถานะรถหลงทิศ
20. จอยควบคุม เลี้ยวและเคลื่อนที่
– กดที่หัวของจอย (19.) เพื่อเลี้ยว ซ้าย/ขวา
– ผลักจอยด้านหน้าและดึงกลับ (21.) เพื่อเดินหน้าและถอยหลัง
22. สวิทช์ ปรับความเร็ว
23. ไม่มี
24. ไม่มี
25. ไม่มี
26. สวิทช์ หยุดฉุกเฉิน
– ดึงเข้าหาตัวเพื่อเปิดใช้งานรถ
– กดปิดเมื่อหยุดใช้งานรถ
27. ไฟแสดง เครื่องทำงานผิดปกติ
28. ไฟแสดง สถานะเปิดเครื่อง
29. แตร
30. ลำโพงเสียงสัญญาณเตือน
TIPS กลับไปที่รายการ