สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

วิธีการใช้รถกระเช้า Skymaster

 1. เกียร์ฝาก(PTO) เวลาขับรถจะต้องปิดไม่เช่นนั้นไฮโดลิคจะระเบิด
 2. ควรเช็คเกียร์ฝากทุกครั้งว่าทำงานหรือเปล่า
 3. เวลาจะกางขาช้างให้กางขาช้างข้างซ้ายและขวาแยกกันทีละฝั่ง
 4. เมื่อกางขาช้างแล้วควรใช้แผ่นรองทุกครั้ง
 5. เวลาดึงเบรคมือยางหลังถูกล๊อคยางหน้ายังสามารถขยับได้ควรตั้งขาช้างข้างหน้าก่อน
 6. เวลาตั้งขาช้างให้เช็คดูว่ามีไฟกระพริบรึเปล่าถ้ามีจะไม่สามารถบังคับขาช้างได้
 7. ยกบูม,ยืดบูมและสวิงบูมสุดท้ายเวลาเก็บให้หดบูม,สวิงบูมและลดบูม
 8. ถ้าเกิดเหตุการณ์อันตรายให้กดปุ่มสีแดงถ้าลืมเปิดจะสตาร์ทไม่ติด
 9. กรณีที่เครื่องเสียให้ใช้มอเตอร์สำรองเก็บบูมสามารถใช้ได้ 15 วินาที ไม่เช่นนั้นอาจเกิดไฟไหม้ได้
 10. ถ้าเก็บบูมไม่เรียบร้อยจะไม่สามารถเก็บขาช้างได้
 11. หน้ารถน้ำหนักจะเยอะกว่าข้างหลังรถเวลาทำงานควรสวิงบูมไปทำด้านหลัง
 12. เวลาเก็บขาช้างให้เก็บจากข้างหลังก่อนแล้วค่อยเก็บด้านหน้าทีหลัง
TIPS กลับไปที่รายการ