ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

การเช่ารถหลายคันในการทำงาน

Machine: Boom Lift 14m JLGE450AJ
Work Place: ชลบุรี
Date: May 2022
Purpose: การเช่ารถหลายคันในการทำงาน
Feedback: มีลูกค้าบางรายของโทเคนที่ต้องการเช่ารถเพื่อใช้ในวันเสาร์-วันอาทิตย์ ซึ่งเป็นนอกเวลาทำการ หรือต้องการเช่าใช้งานเพียงวันเดียว และต้องการใช้งานรถสองคันเพื่อให้งานเสร็จได้ทันเวลา
Comment: โดยโทเคนมีบริการให้เช่ารถบูมลิฟท์และรถกระเช้ามากกว่า 100 คัน หากลูกค้ามีเวลาจำกัดในการทำงาน หรือต้องการเช่ารถเพียง 1 วัน ทางโทเคนก็สามารถจัดหารถให้แก่ลูกค้าได้ ถึงแม้จะเป็นเพียงออเดอร์เล็กๆ แต่ทางโทเคนก็ให้ความสำคัญต่อลูกค้า และพร้อมให้บริการเป็นอย่างดี
URL: https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/