ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

เปิดตัวใหม่! ขากรรไกร 6เมตร

Machine: JLG Scissors Lift 1932r
Work Place: โทเคน สำนักงานใหญ่ สมุทรปราการ
Date: Feb 2022
Purpose: ขากรรไกร 6เมตร (ใช้งานรวมคน 8 เมตร)
Feedback: จากข้อจำกัดในการใช้งานรถขากรรไกรรุ่นเดิม ที่มีขนาดน้ำหนัก 2 ตัน ทำให้ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานในห้างสรรพสินค้า หรือพื้นที่ที่เป็นกระเบื้องได้ เพราะตัวรถมีน้ำหนักและอาจทำให้พื้นได้รับความเสียหาย
Comment: เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โทเคนได้สั่งซื้อรถ ขากรรไกร 6M ที่มีขนาดน้ำหนักเบากว่า เล็กกว่า ทำให้สามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่แคบ หรือบนพื้นกระเบื้อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานในห้าง โดยรถรุ่นใหม่นี้ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม
URL: https://www.token-thailand.com/ja/scissorslift/