ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

กรณีรถเสียช่วงเวลากลางคืน

Machine: Boom Lift Sinoboom AB18EJ
Work Place: สมุทรปราการ
Date: Jul 2024
Purpose: การใช้รถกระเช้าทำงานช่วงเวลากลางคืน
Feedback: การใช้งานรถกระเช้าของลูกค้ามีทั้งช่วงเวลากลางวันและกลางคืน โดยกรณีนี้ลูกค้าพบความผิดปกติของรถกระเช้าบูมลิฟท์ในระหว่างการทำงานตอนกลางคืน หากเป็นช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะไม่มีเจ้าหน้าที่ตอบกลับได้ จึงขอความร่วมมือให้ลูกค้าส่งข้อมูลภาพถ่ายและวิดีโออาการเสีย Code Error ที่หน้าจอ และแจ้งข้อมูลมาที่ทางไลน์ Token (Thailand) โดย Scan QR Code ได้ที่หน้าเว็บไซต์
Comment: ในเวลาทำการจะมีเจ้าหน้าที่และทีมช่างเทคนิคของโทเคน ติดต่อประสานงานกลับและดำเนินการเข้าไซต์งานเพื่อซ่อมแซม และแก้ไขปัญหา หากได้รับข้อมูลครบถ้วนการดำเนินการจะรวดเร็วยิ่งขึ้น และลูกค้าพอใจเป็นอย่างมากกับการซ่อมแซมที่รวดเร็ว
URL: https://page.line.me/fcr1003v?openQrModal=true