ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ใหม่! บูมลิฟท์ 14 เมตร รุ่น JLG E450AJ

Machine: Boom Lift JLG E450AJ
Work Place: สนามบินสุวรรณภูมิ
Date: Jul 2022
Purpose: ใหม่ล่าสุด! บูมลิฟท์ 14 เมตร รุ่น JLG E450AJ
Feedback: ความแตกต่างระหว่าง JLG E450AJ กับรุ่นก่อนคือ มอเตอร์ขับเคลื่อนจาก DC เป็น AC ซึ่งใช้พลังงานในการชาร์จลดลง และแบตเตอรี่ใช้งานได้นานขึ้น อีกทั้งยังติดตั้ง Load Sensor ที่ตรวจจับน้ำหนัก 230 กก.ได้อีกด้วย
Comment: หากผู้ใช้บรรทุกน้ำหนักเกิน 230 กก. บนกระเช้า ระบบจะทำการแจ้งเตือนและปรากฏ Error Code ที่ Monitor และรถจะหยุดการทำงาน อีกทั้ง Ground Control ด้านล่าง ยังมีจอภาพขนาดใหญ่ที่แสดงหมายเลข Error Code เพื่อให้ซ่อมแซมได้ง่ายขึ้น
URL: https://www.token-thailand.com/ja/boomlift/