สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

การจอดรถกระเช้าบนพื้นที่ลาดชัน

พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดตำแหน่งรถบนทางลาดเอียง
  1. ควรหันหัวรถลงกับทางลาดชันที่ต่ำกว่าให้ได้ระดับ ไม่ควรตั้งท้ายรถต่ำกว่าเพราะจะทำให้รถไหลและเกิดอุบัติเหตุได้ จากนั้นทำการปลดเกียร์ว่าง และดึงเบรคมือ
  2. ตั้งขาช้างด้านหน้าก่อนเพื่อให้ล้อหลังแตะพื้นถนน ถ้าหากสูงไม่พอ สามารถใช้แผ่นรองขาช้างมารองขาช้างข้างหน้าได้
  3. เมื่อใช้งานเสร็จแล้วควรเก็บขาช้างด้านหลังก่อนทุกครั้ง และค่อยเก็บขาช้างด้านหน้าตามลำดับ
  4. ไม่ควรเก็บขาช้างด้านหน้าก่อน เพราะอาจจะทำให้อุบัติเหตุในการใช้งาน เกิดความเสียหายและไม่ปลอดภัยได้
TIPS กลับไปที่รายการ