สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

การเติมน้ำมันเครื่องยนต์ Boom Lift (FE)

  1. ควรเติมน้ำมันที่สะอาดโดยมีตัวกรองน้ำมันเพื่อไม่ให้มีเศษดินหรือเศษผงและไม่มีน้ำปนกับน้ำมันหากเติมน้ำมันดีเซลที่สกปรก มีเศษดินหรือน้ำเข้าเครื่องยนต์ก็จะเกิดปัญหาตามมา
  2. ควรเติมน้ำมันก่อนที่จะถึงระดับเส้นสีแดง ถ้าน้ำมันน้อยกว่าขีดเส้นสีแดงจะทำให้เครื่องยนต์ดับได้ และเกิดปัญหาตามมา
ข้อควรระวัง
– หากลูกค้าเติมน้ำมันที่สกปรกทำให้เครื่องยนต์มีปัญหาลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทั้งหมด
TIPS กลับไปที่รายการ