สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

ความเสียหายเมื่อใช้รถในห้องเย็น -25℃

ในประเทศไทยมีอากาศร้อนจึงนิยมใช้น้ำมันไฮโดรลิค เบอร์ 46
ซึ่งสามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ – 10 องศา ถึง 80 องศา
ดังนั้น โปรดตรวจสอบพื้นที่การทำงาน ถ้าหากใช้รถในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า -10 องศา จะทำให้น้ำมันไฮดรอลิคหนืดส่งผลให้ใช้งานรถไม่ได้
กรณีตัวอย่าง มีลูกค้าเช่ารถใช้ทำงานในห้องเย็นอุณหภูมิ -25 องศา ทำให้ระหว่างการใช้งานไม่สามารถบังคับฟังก์ชันการทำงานต่างๆได้ ช่างตรวจเช็คพบว่าน้ำมันไฮดรอลิคมีความหนืดเนื่องจากอากาศเย็น ซึ่งส่งผลทำให้มอเตอร์/ปั๊ม/วาล์ว/กระบอกไฮดรอลิคเสีย และแผงวงจรมีความชื้นอาจเกิดสนิม ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมค่อนข้างสูง
TIPS กลับไปที่รายการ