สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

คุณลักษณะของรถกระเช้าบูมลิฟท์ รุ่น Genie Z45/25J

1. ฟุตสวิทช์ 2. กล่องเก็บคู่มือการใช้งาน 3. ประตูสไลด์ 4. จุดคล้องเซฟตี้ฮาเน็ต 5. จิ๊บบูม / แขนจิ๊บ (Z45/25J) 6. กระเช้า 7. ชุดคอนโทรลบนกระเช้า 8. ไพรมารี่บูม / แขนบูมท่อนที่ 1 9. เชกเกิ้ลนารี่บูม / แขนบูมท่อนที่ 2 10. ชุดคอนโทรลด้านล่าง 11. จุดเติมลม 12. ล้อเลี้ยว 13. กล่องแบตเตอรี่ 14. ล้อขับเคลื่อน
TIPS กลับไปที่รายการ