สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

คุณลักษณะของรถกระเช้าบูมลิฟท์ รุ่น Genie Z45/25J

1. ฟุตสวิทช์

2. กล่องเก็บคู่มือการใช้งาน

3. ประตูสไลด์

4. จุดคล้องเซฟตี้ฮาเน็ต

5. จิ๊บบูม / แขนจิ๊บ (Z45/25J)

6. กระเช้า

7. ชุดคอนโทรลบนกระเช้า

8. ไพรมารี่บูม / แขนบูมท่อนที่ 1

9. เชกเกิ้ลนารี่บูม / แขนบูมท่อนที่ 2

10. ชุดคอนโทรลด้านล่าง

11. จุดเติมลม

12. ล้อเลี้ยว

13. กล่องแบตเตอรี่

14. ล้อขับเคลื่อน

TIPS กลับไปที่รายการ
Top