สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

วงเลี้ยวด้านใน / วงเลี้ยวด้านนอก Boom Lift & Scissors Lift

ตัวอย่าง!! ในกรณีที่ Z30 ต้องการเลี้ยวไปยังตำแหน่งใหม่ พื้นที่วงล้อด้านในต้องมีความกว้าง 1.65M. และ หากต้องเลี้ยวครั้งเดียว วงล้อด้านนอกต้องมีพื้นที่ 3.23M.แต่ถ้ามีพื้นที่น้อยกว่า 3.23M.ต้องทำการถอยหลังและปรับวงเลี้ยวใหม่อีกครั้ง
TIPS กลับไปที่รายการ