สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

วงเลี้ยวด้านใน / วงเลี้ยวด้านนอก Boom Lift & Scissors Lift

ในการเลี้ยวรถ Boom Lift และ Scissors Lift จะต้องใช้พื้นที่ในการเลี้ยวรถเพื่อความปลอดภัยของตัวรถและสิ่งกีดขวางในพื้นที่หน้างานวงเลี้ยว Boom Lift
วงเลี้ยว Boom Lift Model
   BL 30 วงเลี้ยวด้านใน 1.65 เมตร วงเลี้ยวด้านนอก 3.23 เมตร
   BL 45 วงเลี้ยวด้านใน 1.83 เมตร วงเลี้ยวด้านนอก 4.27 เมตร
   BL 51 วงเลี้ยวด้านใน 1.68 เมตร วงเลี้ยวด้านนอก 4.5 เมตร
   BL 60 วงเลี้ยวด้านใน 2.51 เมตร วงเลี้ยวด้านนอก 5.69 เมตร
   BL 80 วงเลี้ยวด้านใน 2.13-4.42 เมตร วงเลี้ยวด้านนอก 4.57-7.47 เมตร
วงเลี้ยว Scissors Lift Model
   BL 30 วงเลี้ยวด้านนอก 2.29 เมตร
   BL 30 วงเลี้ยวด้านนอก 2.30 เมตร
ยกตัวอย่างเช่น
Boom Lift 9 เมตร BL30 ถ้าต้องการเลี้ยวต้องใช้พื้นที่วงล้อด้านใน 1.65 เมตร พื้นที่วงล้อด้านนอก 3.23 เมตร Scissors Lift 10 เมตร SL3246 ถ้าต้องการเลี้ยวต้องใช้พื้นที่วงล้อด้านนอก 2.29 เมตรแต่หากมีพื้นที่น้อยกว่าที่กำหนด ต้องถอยหลังและปรับวงเลี้ยวใหม่อีกครั้ง
TIPS กลับไปที่รายการ