สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

เช็ดปริมาณน้ำมันไฮดรอลิก Boom lift

เวลาเก็บบูม
  • น้ำมันไฮดรอลิกจะแสดงปริมาณของน้ำมันไฮดรอลิกทั้งหมดที่อยู่ในถังน้ำมัน
  • หากน้ำมันไฮดรอลิกอยู่ในที่ระดับต่ำกว่าเกณฑ์ จะส่งผลให้ปั๊มไฮดรอลิกดูดอากาศเข้าไป
  • เมื่อฟองอากาศผสมเข้าไปในน้ำมันไฮดรอลิก ทำให้ปั๊มไฮดรอลิกเสียหายและส่งเสียงดังระหว่างการใช้งาน
เวลาบูมขึ้น
  • ปั๊มไฮดรอลิก ทำหน้าที่ดูดและส่งน้ำมันไฮดรอลิกเข้าไปในระบบ ทำให้ปริมาณน้ำมันในถังน้ำมันลดลง
TIPS กลับไปที่รายการ