สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

ข้อควรระวังในการใช้งานรถกระเช้า Boom Lift & Scissors Lift

1.ตรวจสอบพื้นที่การใช้งานว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านบนหรือด้านหลังหรือไม่

2.ระวังการงับมือหรือแขนเมื่อยกระดับกระเช้าขึ้นไปบนพื้นที่แคบอันเป็นผลให้มือหรือแขนที่อยู่นอกกระเช้าโดนเบียดทับ

3.ห้ามลดระดับกระเช้าลงเมื่อมีคนหรือสิ่งกีดขวางด้านล่างที่กระเช้าจะลดระดับลงมา

4.ให้ใช้ความระมัดระวังในการเข็นเคลื่อนที่ลิฟต์กระเช้าไปในที่ลาดเอียง

TIPS กลับไปที่รายการ
Top