สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

ข้อควรระวังในการใช้งานรถกระเช้า Boom Lift & Scissors Lift

  1. ตรวจสอบพื้นที่การใช้งานว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านบนหรือด้านหลังหรือไม่
  2. ระวังการงับมือหรือแขนเมื่อยกระดับกระเช้าขึ้นไปบนพื้นที่แคบอันเป็นผลให้มือหรือแขนที่อยู่นอกกระเช้าโดนเบียดทับ
  3. ห้ามลดระดับกระเช้าลงเมื่อมีคนหรือสิ่งกีดขวางด้านล่างที่กระเช้าจะลดระดับลงมา
  4. ให้ใช้ความระมัดระวังในการเข็นเคลื่อนที่ลิฟต์กระเช้าไปในที่ลาดเอียง
TIPS กลับไปที่รายการ