สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

การชาร์จแบตเตอรี่ Boom Lift และ Scissors Lift

การตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่ (อาจจะแตกต่างกันตามผู้ผลิต)

  • สีแดงกระพริบ คือ มีข้อผิดพลาดในการชาร์จ
  • สีแดงหยุดนิ่ง คือ ระดับแบตเตอรี่ต่ำ
  • สีเขียวกระพริบ คือ กำลังชาร์จ
  • สีเขียวหยุดนิ่ง คือ เสร็จสิ้นการชาร์จ
ดังนั้นหากแบตเตอรี่เริ่มหมดซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีแดง อาจไม่สามารถสามารถใช้งานฟังก์ชัน Leveling, Swing Platform หรือ Jib Up-Over ได้ อีกทั้งหากน้ำหนักเกิน 200 กก. จะไม่สามารถยกจิ๊บกระเช้าได้ โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบเปอร์เซ็นแบตได้ที่ BCI (ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่)

ข้อควรระวัง

  • หากระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยจะทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  • ควรชาร์จแบตเตอรี่อย่างน้อย6-8 ชั่วโมงทุกครั้งหลังการใช้งาน
  • อย่าใช้แบตเตอรี่ให้หมดเกลี้ยง เพราะจะทำให้ไม่สามารถชาร์จแบตได้ ต้องส่งทีมช่างเข้าไปดูแลและจะมีค่าใช้จ่าย
โปรดชาร์จแบตเตอรี่ก่อนที่จะหมด
TIPS กลับไปที่รายการ